Nord-Norsk Havfiskeforbunds fiskeregler


Nordland - Troms - Finnmark
Vedtatt 15. Oktober 2017 (stiftelsesmøte)
Revidert 25. Mai 2018


Endringer vedtatt på årsmøtet trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Festivaler i NHHF skal
fremme kollegialt samvær for medlemmene. Forbundets virksomhet skal bidra til
interesse, respekt og ansvarsfølelse for fisk og fiske.

Nord-Norsk Havfiskeforbunds vedtekter


Nordland - Troms - Finnmark
Vedtatt 15. oktober 2017 (stiftelsesmøte)


§ 1. Navn.
Forbundets navn er Nord-Norsk Havfiskeforbund. (forkortet NNHF)