Er påkrevet av Norges Råfisklag
Det er ikke nødvendig å være medlem i Nord-Norsk Havfiskeforbund end for og delta under Sørøyfestivalen
3 deltakere pr lag. oppgi navn på laget og lagmedlemene, Deltakelse for lag er inkludert i prisen for deltakelse.
Sørøy Havfiskeklubb tar forbehold om at klubben bestemmer hvilke båter som kan brukes og fiskeområdet, basert på båtens beskaffenhet og været.