Innkalling til årsmøte i Sørøy Havfiskeklubb

Tirsdag 26.mars på Hasvik Hotell. kl 18.00

Saksliste:

 • Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
 • Valg av møte leder og sekretær
 • Valg av 2 personer til og godkjenne årsmøtet protokollen for årsmøtet
 • Årsberetning
 • Gjenomgang av regnskap 2018
 • Vedtektsgjennomgang og endringer
 • Fastsettelse av kontingenten for 2019/ 2020
 • Investeringer
 • Årsbudsjett 2019
 • Fastsetting av dato for Sørøyfestivalen 2020
 • Innkommende saker
 • suppleringsvalg til styret
 • Valg av valgkomite

Spørsmål eller nye saker til Årsmøtet sendes til post(a)soroyhavfiskeklubb.no eller se under menypunktet om klubben

 

Hilsen styret