Innkalling til årsmøte i Sørøy Havfiskeklubb

Tirsdag 26.mars på Hasvik Hotell. kl 18.00

Saksliste:

  • Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
  • Valg av møte leder og sekretær
  • Valg av 2 personer til og godkjenne årsmøtet protokollen for årsmøtet