Sørøy Havfiskeklubb innkaler til årsmøte

Torsdag 26. april kl 18.00

Årsmøtet blir på festivalkaia

Vanlige årsmøtesaker

Tilleggssak blir opprettelse av Nord Norsk Havfiskeforbund

Hilsen
Geir A. Iversen

Leder Sørøy Havfiskeklubb