Sørøy Havfiskeklubb innkaler til årsmøte

Torsdag 26. april kl 18.00

Årsmøtet blir på festivalkaia

Vanlige årsmøtesaker

Tilleggssak blir opprettelse av Nord Norsk Havfiskeforbund

Hilsen
Geir A. Iversen

Leder Sørøy Havfiskeklubb

 

 

Junior for 3 dager, fredag og lørdag

plasering

NAVN

Klasse

Total 2 dager

1

Adrian østlyngen

Junior

279,00

 

 

 

Torsdag 26.april:

    kl 19.00 registrering og Trekking av båter