Sørøy Havfiskeklubb avlyser nå Sørøy festivalen 24 og 25 april 2020 .
Dette pga etter anbefaling av ordføreren i Hasvik kommune, basert på at det er kort tid til festivalen skulle arrangeres
Flere av de virus tiltakene som er satt i gang av myndighetene, skal vare ut april og dermed gjelder vår festival, samt at smittetoppen ven
tes i mai.
Hasvik kommune ønsket derfor ikke at vi skulle utsette innbyggerne og fiskeflåten for større smitefare en den som allerede er.
For styret var avgjørelsen vanskelig pga mange allerede har kjøpt flybilletter og booket rom for festivalen.
Styrets avgjørelse er basert på anbefalingene fra Hasvik Kommune og vår forpliktelse til og sørge for at sikkerheten til de frivillige og alle som stille frivillig opp med båter slik at konkurransen kan avholdes.

Styret i Hasvik Havfiskeklubb vi ta stilling til tilbakebetaling av innbetalt kontingent når vi har fått kontroll på konsekvensene av avlysningen.

Følg med på vår hjemmeside: http://www.soroyhavfiskeklubb.no/ for mer informasjon om hva som skjer videre i år.
Der er en mulighet for at vi kan arrangere en havfiske konkurranse senere i år om det viser seg av viruset er kommet under kontroll god kontroll.

Styret i Hasvik Havfiskeklubb beklager så mye for de vansker denne avlysningen gir.