Merket for Sørøy festivalen 2020 som arangeres 24 og 25 April, er ferdig designet.