Geir A Iversen mottok et Garmin ekkolodd og kartplotter i gave etter at han gikk av som leder 2018. Siden avgangen ikke var forberedt i 2018 ble avskjedsgaven utsatt til avslutningen av Sørøy festivalen 2019.

Geir A Iversen

Etter å ha vært primus motor i Sørøy Havfiskeklubb i 31 år, ble han gitt æresmedlemskap i Sørøy Havfiskeklubb. Geir.A.Iversen har tjent klubben i tykt og tynt og hans rutine og løsningsorientering vil bli savnet av det sittende styret.  Selv om han er godt ut av styret var han og finne som speaker under årets festival og den jobbe gjorde han svært godt.