Sørøy Havfiskeklubb avlyser nå Sørøy festivalen 24 og 25 april 2020 .
Dette pga etter anbefaling av ordføreren i Hasvik kommune, basert på at det er kort tid til festivalen skulle arrangeres
Flere av de virus tiltakene som er satt i gang av myndighetene, skal vare ut april og dermed gjelder vår festival, samt at smittetoppen ven
tes i mai.

Datoen for Sørøyfestivalen 2020 blir 24 og 25 April.

Mere informasjon om festivalen og påmelding kommer senere i høst.

Merket for Sørøy festivalen 2020 som arangeres 24 og 25 April, er ferdig designet.

Har publiser oppdaterte Vedtekter og fiskeregler for Nord-Norsk Havfiskeforbund

Du finner de under menyen Nord-Norsk Havfiskeforbunds

Du finner Nord-Norsk Havfiskeforbunds fiskeregler her.

Du finner Nord-Norsk Havfiskeforbunds vedtekter her.

 

Ny rekord ble satt under siste dag i Sørøyfestivalen med en torsk på 32,56 kg. Det har aldri blitt tatt en så stor Torsk under festivalens 32 årlig historie.


Arild wilhemsen torsk 32,56

Geir A Iversen mottok et Garmin ekkolodd og kartplotter i gave etter at han gikk av som leder 2018. Siden avgangen ikke var forberedt i 2018 ble avskjedsgaven utsatt til avslutningen av Sørøy festivalen 2019.

Geir A Iversen

Da er logoen for årets festival ferdig designet.

sørøyfestivalen 2019 logo

Hasfjord Villmarksopplevelser
sponser årets hovedpremie.
Premien blir Hus/leilighet for inntil 6 personer, maks. 2 alluminiums-båter i 1 uke.
Premien er for vinneren med følge i ledige perioder.

Premien har en verdi på over 40.000 kr.

Må ta forbehold om at der kan finnes nyere versjoner. Reglene vil bli oppdater fortløpende

 

Nord-Norsk Havfiskeforbunds regler

Nordland - Troms - Finnmark       

Vedtatt 15. Oktober 2017 (stiftelsesmøte)

 

Endringer vedtatt på årsmøtet trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Festivaler i NHHF skal

fremme kollegialt samvær for medlemmene. Forbundets virksomhet skal bidra til

interesse, respekt og ansvarsfølelse for fisk og fiske.